open search area close search area
open search area
open mobile menu close mobile menu

SSD 產品

Urbane U610
為智慧生活而生
Klevv logo URBANE U610
KLEVV科賦URBANE U610 2.5吋 SATA 6Gb/s SSD採用
SATA 6Gb/s與主流2.5吋尺寸規格, 並能發揮NAND快閃記憶體的所有優點。
提供比傳統 HDD 硬碟更低耗電且性能優越的固態硬碟產品。
產品規格
固態硬碟 240GB
控制器 快閃記憶體 尺寸規格 最高讀取速度(MB/s) 最高寫入速度(MB/s)
PHISON PS3110-S10 TSB 15nm MLC 2.5" 560 390
固態硬碟 480GB
控制器 快閃記憶體 尺寸規格 最高讀取速度(MB/s) 最高寫入速度(MB/s)
PHISON PS3110-S10 TSB 15nm MLC 2.5" 560 530