SSD 产品

NEO N500
為更智慧的生活而生
Klevv logo NEO N500
充分采用3D NAND闪存的技术优势,KLEVV科赋最新推出的
NEO N500 SSD将大幅度 提升您的系统性能!依托于最顶尖的NAND闪存,
我们保证以杰出的性能和坚不可摧的 可靠性,带给您最极致的存储产品使用体验
产品规格
NEO N500 SSD 120GB
控制器 NAND 外型 最高读写速度(MB/s)
SATA3 (6Gb/s) 72层 3D TLC NAND闪存芯片 2.5" 520/470
NEO N500 SSD 240GB
控制器 NAND 外型 最高读写速度(MB/s)
SATA3 (6Gb/s) 72层 3D TLC NAND闪存芯片 2.5" 520/500
NEO N500 SSD 480GB
控制器 NAND 外型 最高读写速度(MB/s)
SATA3 (6Gb/s) 72层 3D TLC NAND闪存芯片 2.5" 520/500